Son Sayı​

Altı Ayda Bir Yayınlanan Akademik Yayın:
" Çevre Şehir ve İklim Dergisinin İkinici Sayısı Yayınlandı!"

Takdim

Beş Şehir isimli eserinde şehirler için, “istinat noktasını bulmadıktan
sonra kuvvet ve hatta manivelâ neye yarar?” diye soran Ahmet Hamdi
Tanpınar’dan hareketle, şehri güçlü kılan en önemli unsurun millet ve bu milletin
değerlerini esas alarak inşa ettiği yapılar olduğunu söylemek hakikatin ta kendisidir.
Kadim şehircilik kültürümüz bu hakikat üzerine bina edilmiş ve milli kimliğimiz
mimari yapılarımızda ve şehirlerimizde vücut bulmuştur. 

Editörden

Sosyal bir varlık olarak insanların bir arada yaşamaya başlamasıyla beraber şimdiki şehirlerin temelleri de atılmış oldu. İnsanlık tari- hinin ve medeniyetlerin en somut göstergesi olan şehirler evlerimizi, yaşam ve üretim alanlarımızı kurduğumuz mekânlardır.Bunun yanı sıra milli manevi değerler temelinde oluşan toplumsal kimlik ve kültürümü- zün yansıtıldığı şehirlerimiz, barındırdığı değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı bir köprü işlevi görmektedir.

DUYURULAR

VİDEOLAR

Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat

Çevre, şehir ve iklim arasındaki çok yönlü ilişkinin demografik, coğrafi, sosyo-ekonomik, mekânsal, teknolojik, yönetimsel, küresel ve teknik boyutlarını inceleyen; modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirleşme; doğal kaynakların ve çevrenin korunması; su, atık ve enerji yönetimi; çevre kirliliği; gıda güvenliği; sürdürülebilir kalkınma; iklim değişikliği, azaltım ve uyum yöntemleri konularında farklı disiplinlerden araştırmaları bir araya getirerek günümüzün en önemli tartışmalarına ışık tutmayı amaçlayan bir akademik dergidir.

İLETİŞİM

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet
Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Çankaya / Ankara

Tüm hakkı saklıdır. 2022 © Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı